2008-09-18

Lösning för mitt problem med Calendar

Nu har jag tänkt till lite med det här med färgkodningen som inte fungerade för mig i Google Calandar, och fått det att fungera.

Mitt problem låg alltså i att jag inte kunde färgkoda mina kalenderinlägg i Google Calendar efter om tiden var angiven som upptagen eller ledig. Eftersom jag håller reda på i min kalender vilka tider som gäller för barnen på dagis och skola samt vilka tider som min fru arbetar (tiderna är väldigt oregelbundna) så anger jag alla dessa tider som "Ledig" i min kalender i Outlook. Detta alternativ finns även i Google Calendar, men där finns det inget sätt för mig att direkt i kalenderöversikten se om en tid gäller mig eller inte.

Lösningen kom när jag kollade igenom inställningarna i SyncMyCal, som ansvarar för min synkronisering mellan Outlook och Google Calendar. Där finns det något som heter kategorisynkronisering, vilket gör att man kan exkludera eller inkludera en eller flera kategorier i sin synkronisering. Det jag gjorde då var att skapa nya kalendrar i Google Calendar (eftersom enskilda kalendrar går att färgkoda). Nästa steg var att kategorisera alla tider i Outlook för att sedan lägga upp olika synkroniseringar genom SyncMyCal som inkluderar endast vissa kategorier.

Alltså:
  • I Outlook kategoriseras alla tider för barnen som kategorin "@Barnen" och liknande för min fru (@ använder jag för att kategorierna alltid ska hamna överst i listan över alla kategorier, som jag även använder i jobbet). Jag har valt att inte kategorisera mina egna tider eftersom det tar för lång tid att hålla på med det.
  • I SyncMyCal skapar jag tre olika synkroniseringar där den ena synkroniserar alla tider som inte är kategoriserade, den andra synkroniserar bara tider i barnens kategori och den tredje endast i min frus kategori.
  • I Google Calendar behåller jag min huvudkalender för mina egna tider. Sedan har jag skapat två nya kalendrar, en för barnen och en för frun. Dessa får sedan lämpliga färger.
  • I SyncMyCal ser jag till att respektive synkronisering sker direkt mot respektive kalender i Google Calendar.

Resultatet:


Nu är jag en lycklig människa.

Lite nördigt kanske, men det fungerar för mig...

No comments: